Meditațiile contra cost cu elevii de la clasă, acceptarea unor sume de bani ori a altor bunuri materiale din partea școlarilor vor fi, în perioada următoare, istorie, întrucât Ministerul Educației a adoptat Codul de Etică pentru profesorii din învățământul preuniversitar.

Astfel, profesorii nu vor mai avea voie să ofere meditații contra cost elevilor de la clasele unde predau, dar și să mai primească bani ori alte bunuri de la școlari sau părinți. În cazul în care vor încălca această regulă, aceștia vor fi sancționați cu avertisment, reducerea salariului, suspendarea ori concedierea, se arată în Codul de etică ce a fost publicat în Monitorul Oficial.

În documentul respectiv, dascălilor le este interzisă orice activitate care generează corupţie în şcoli precum „fraudarea examenelor, solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea“.

Și meditațiile contra cost cu elevii de la clasele unde predau sunt interzise.

Codul de etică presupune un ansamblu de reguli morale şi de atribuţii pe care un profesor trebuie să le îndeplinească pe parcursul anului şcolar. În relaţia cu elevul, de exemplu, dascălul trebuie să-i ofere atât protecţie fizică, cât şi morală şi psihică, scrie Adevărul.ro. Concret, acesta trebuie să sesizeze orice formă de violenţă verbală sau fizică, oricare formă de discriminare, neglijenţă sau exploatare asupra elevului. Mai mult decât atât, profesorul trebuie să ţină cont şi de alte îndatoriri importante, cum ar fi supravegherea elevilor atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în afara acesteia. De asemenea, un profesor trebuie să-i recomande elevului materiale şcolare, deschise şi gratuite, nu să impună elevului materiale şcolare contra cost.

Sursa

Schimbări drastice – Profesorii riscă amenzi și chiar concedierea dacă încalcă această regulă.